:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด