:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th
คณะผู้บริหาร
นางหฤทัย อยู่เกื้อ
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแหลมกลัด
โทร.086-5715717
นายอัคเดช แซ่ลี้
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
โทร.081-9401373
นางสาวโสภา ตะนาวศรี
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
โทร.092-3391505
นายอนุวัฒน์ เอิบพบ
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด
โทร.092-7990929