องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เลขที่ 111 หมู่4 ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 : www.laemglad.go.th
     
Username :
Password :
 
:::::::::::::::::::::