:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ที่ 288/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเมืองโครงการบ้านมั่นคงตำบลแหลมกลัด

1 มิ.ย. 2566

รายละเอียด:


รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร


documents_file_357_26_15_620.pdf