:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

3 มี.ค. 2566

รายละเอียด: ขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร