:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: "โครงการปันยิ้ม สร้างสุข(ภาพ) ผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีพอเพียง"

29 พ.ย. 2565

รายละเอียด: กิจกรรม "โครงการปันยิ้ม สร้างสุข(ภาพ) ผู้สูงอายุ ตามรอยวิถีพอเพียง" โดยศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ อบต.แหลมกลัด ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 นางหฤทัย อยู่เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมภายในงาน ประกอบไปด้วยกิจกรรมส่งเสริมด้านสุขภาพ และ กิจกรรมสันทนาการเสริมสร้างความบรรเทิงให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมงาน ได้แก่ กิจกรรมปาป๋องมหาสนุก / กิจกรรมบิงโกหรรษา /กิจกรรมดอกไม้ให้คุณ /กิจกรรมฮาเฮเปตอง /กิจกรรม ร้อง รำ ทำ เพลง โดยได้รับความอนุเคราะห์จาก เรือโท ถาวร พวงบุญมี หัวหน้าชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน 1305 กอ.รมน.ภาค 1 ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม และได้นำแพทย์สนามมาทำการวัดความดันให้กับผู้สูงอายุที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร