:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: กิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

28 ก.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางหฤทัย อยู่เกื้อ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ ข้าราชการ พนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด รวมทั้ง กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนตำบลแหลมกลัด ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 ณ วัดแหลมกลัด โดยมี นายเกรียงไกร ปัญญาพงศธร นายอำเภอเมืองตราด เป็นประธานในพิธี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัด และ ทำการทำลายแหล่งเพาะพันธ์ยุงลาย รวมถึงพ่นเคมีกำจัดยุงลาย บริเวณ หมู่ 6 บ้านคลองสน และ หมู่ 9 บ้านคลองกวาง

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร