:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแหลมกลัด ร่วมใจฝึกทักษะอาชีพขนมไทย

23 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.30 น. งานพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ได้จัดกิจกรรมโครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแหลมกลัด ร่วมใจฝึกทักษะอาชีพขนมไทย ณ ศูนย์เรียนรู้การท่องเที่ยวโดยชุมชนตำบลแหลมกลัด เพื่อส่งเสริมและแนะแนวการศึกษาและการฝึกอาชีพให้แก่เด็กและเยาวชนในพื้นที่ ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ควบคู่กับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น และ ปลูกฝังจิตสำนึกให้เกิดความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ไทย อีกทั้งให้เด็กและเยาวชน นำทักษะความรู้ในเรื่องขนมไทยไปใช้ในชีวิตประจำวัน และ ประกอบอาชีพในอนาคตได้ โดยมีนายจำรัส แท่นยั้ง ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด เป็นประธานในพิธีเปิด และนางสุนทรี แสงศักดา สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ให้เกียรติเป็นวิทยากรในครั้งนี้

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร