:
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมกลัด ติดต่อสอบถาม : โทรศัพท์ : 039-510223 อีเมล์ : saraban@laemglad.go.th , office@laemglad.go.th

ชื่อ: จัดประชุมสามัญประจำปี 2566 และคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนตำบลแหลมมกลัด

28 พ.ค. 2566

รายละเอียด:

วันที่ 28 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. งานพัฒนาชุมชนองค์การบริหารส่งวนตำบลแหลมกลัด จัดประชุมสามัญประจำปี 2566 และคัดเลือกคณะบริการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแหลมกลัด แทนตำแหน่งที่ว่างเนื่ีองจากหมดวาระ

โครงการสภาเด็กและเยาวชนตำบลแหลมกลัด เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้การดำเนินงานของงานพัฒนาชุมชนตำบลแหลมกลัด จัดขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เกี่ยวกับการศึกษา กีฬา และวัฒนธรรมในท้องถิ่นของเด็กและเยาวชนในตำบล รวมถึงการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชนในตำบล ให้มีความรู้ ความสามารถ มีจริยธรรมที่ดี มีการแสดงออกอย่างเหมาะสม และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

 

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร